Lehrein

Tera baar baar aana 

Phir aake har baar chale jana 

Kyu mujhko apne paas bulata hai

Ae sagar tere lehron ka kya irada hai

Jo dur tak jati hai meri nazar 

Waha bhi dikhta nahi kyu tera chhor 

Aasman se mil jaati hai hazaar baar

Ae sagar tere lehron ka kya irada hai 

Apni anant kaya mai mujhe bhiga jati hai 

Bin kahe maano mera mann pad jati hai 

Kora sa kare he kyu mera har rang

Ae sagar tere lehron ka kya irada hai

Gehrai aisi jisme doobne ko dil chahe

Namrata se apni hi baar baat manwaye

Jeevan ke kahi paath pada jati hai

Ae sagar tere lehron ka kya irada hai